Personvernforordningen GDPR-direktivet

Publisert av Kåre Lindemann den 10.09.18. Oppdatert 16.09.18.

GDPR – Personvernforordningen er vedtatt i Norge og vil trå i kraft i løpet av juli. Forordningen regulerer hvordan personopplysninger skal behandles. Alle som håndterer personopplysninger er omfattet av GDPR. Dette gjelder også  velforeninger, bygdelag, huseierforeninger med flere.
Vellenes fellesorganisasjon (VFO) har hatt møte med Datatilsynet i juni 2018 og vil ha løpende kontakt på vegne av medlemsforeningen. VFO ønsket i møtet klarhet i enkelte problemstillinger små foreninger og vel nå møter i forbindelse med GDPR. Organisasjonen er blitt kontaktet av flere medlemmer som er nervøse for hva det må gjøre, hvor mye, og at de risikerer gebyr om de overtrer forestående lovregulering.

VFO har laget en sjekkliste for velforeninger/bygdelag/huseierforeninger. Her vil du finne en orientering om hva vellet bør bringe klarhet i. Denne vil bli supplert etter behov.
Sjekklisten som er utarbeidet av VFO, finner du her: Her >>>.