Høring - Barnehagebehovsanalyse 2019-2038

Høring - Barnehagebehovsanalyse 2019-2038

Bærum kommune sender med dette på høring forslag til Barnehagebehovsanalyse 2019-2038. Analysen gir en overordnet oversikt over forventet behov for barnehageplasser i kommunen og inneholder en skisse til hvordan behovet kan løses.

Les mer