Informasjon om E18-utbyggingen november 2020

Informasjon om E18-utbyggingen november 2020

Lysaker - Ramstadsletta er første fase av E18 Vestkorridoren. Prosjektet omfatter rundt 4,4 kilometer hovedveg med kollektivfelt, sykkelveg, ny fylkesvei mellom Gjønnes og E18 og ny forbindelse fra Strand til Fornebu.

Les mer