Høringsutkast til ny plan «Fysisk aktivitet mm."

Høringsutkast til ny plan «Fysisk aktivitet mm."

Med bakgrunn i Kulturdepartementets (KUD) sitt plankrav vedrørende kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, kunngjøres høringsutkast til ny plan «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019 – 2022 i Bærum». Ny plan vil erstatte tilsvarende plan for perioden 2015 – 2018.

Les mer
Er du en god nabo?

Er du en god nabo?

De fleste av oss setter pris på et godt naboskap og vi vet hva som kreves av våre naboer for at vi skal være fornøyd, men har våre naboer grunn til å være fornøyd med oss?

Les mer