Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16

Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev datert 13.04.18 besluttet at «Forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning» skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Les mer
Høring/offentlig ettersyn - Kommunedelplan 3

Høring/offentlig ettersyn - Kommunedelplan 3

Bærum kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel til kommunedelplanen for Fornebu- kommunedelplan 3 for perioden 2017 - 2035. Planen legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 14.04.2018 til 26.05.2018

Les mer
Ruter vil gjennomføre en reiseundersøkelse

Ruter vil gjennomføre en reiseundersøkelse

Ruter informerer Bærum Velforbund om at de i disse dager vil gjennomføre en større undersøkelse om rutetilbudet i Asker og Bærum. Hensikten med undersøkelsen er å forstå bedre hvordan ulike mennesker opplever tilbudet i sitt geografiske område, og få innspill til eventuelle tiltak gitt dagens rutetilbud.

Les mer