Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Bane NOR SF har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsarbeider i forbindelse med Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss, Jong - Krokskogen.

Les mer