Oppstart - Sandvika gate- og byromsplan

Oppstart - Sandvika gate- og byromsplan

Publisert av Kåre Lindemann den 27.10.20.
Sandvika er i storstilt transformasjon. For å sikre gode forbindelser gjennom byen og sikre gode uterom for opphold og arrangementer i Sandvika, arbeider Bærum kommune med en plan for gater og byrom. Planen skal drøfte alternativer for, og definere noen konkrete strategier for hvordan vi skal utvikle gatene og byrommene våre, og ut ifra dette kunne prioritere tiltak.
Bærum kommune ønsker å informere om at arbeid med Gate- og byroms plan for Sandvika er igangsatt og invitere til medvirkning. Mer informasjon om planen kan leses på nettsiden:
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutviklingi-barum/sandvika3/sandvika-gate-og-byromsplan/