Medlemsmøte 24.11 - Erfaringsutveksling

Medlemsmøte 24.11 - Erfaringsutveksling

Publisert av Rebecca Nesbit den 21.11.22. Oppdatert 06.03.23.

Bærum velforbund avholdt medlemsmøte.

Tema: «Erfaringsutveksling mellom vellene i Bærum»

Sted: Sandvika vgs, AUD 1 (innerst i glassgangen, til venstre for resepsjonen)

Tid: 24.november 2022 Kl 19:00

Agenda:

19:00    Velkommen

19:05    VFO v/Erik Sennesvik
Hvem er VFO
Hvorfor være medlem

19:25    Vi lærer å kjenne noen av vellene:
Sandvika Vel
Voll Vel
Rykkinn og Berger Vel
Fornebulandet Vel
Bekkestua Vel - Furubakken Vel
Lommedalen Vel
Skui Vel

20:30    Åpent for spørsmål og diskusjon om velarbeid