Møte med administrasjonen i Bærum kommune

Møte med administrasjonen i Bærum kommune

Publisert av Kåre Lindemann den 07.11.20.

Møtet mellom Bærum Velforbund og Administrasjonen i Bærum kommune ble avholdt den 20. oktober 2020. Grunnet koronasituasjonen ble det et digitalt møte over «Teams».

Spørsmål med tilsvar fra Bærum kommune, med utfyllende kommentarer er gitt i underliggende vedlegg.