Møte med Adminsitrasjonen i Bærum kommune

Møte med Adminsitrasjonen i Bærum kommune

Publisert av Kåre Lindemann den 18.11.21. Oppdatert 23.11.21.

Bærum Velforbund avholdt sitt halvårlige møte med administrasjonen i Bærum Kommune den 13. oktober 2021.

Vellene hadde formulert spørsmål til administrasjonen som de ønsket tilbakemelding på.

Spørsmålene og tilsvar fra Bærum kommune er gitt i vedlagte møtereferat.

2021-10-13-Møte med admin Bærum kommune.pdf