Møte med Administrasjonen i kommunen

Møte med Administrasjonen i kommunen

Publisert av Kåre Lindemann den 24.04.20. Oppdatert 25.05.20.
Møtet mellom Bærum Velforbund og Administrasjonen i Bærum kommune skulle vært avholdt den 23. april 2020.
Grunnet veiledning om begrensning på møteaktivitet i kjølvannet av korona-pandemien er sakspapir oversendt Bærum kommune for uttalelse. Spørsmål med tilsvar fra Bærum kommune er gitt i underliggende vedlegg.