Landsmøte i Vellenes Fellesorganisasjon

Landsmøte i Vellenes Fellesorganisasjon

Publisert av Ove Tønnessen den 21.03.23.

Erik Sennesvik slutter som leder i Vellenes Fellesorganisasjon.

Lørdag 18. mars avviklet Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) sin årlige landskonferanse og sitt landsmøte. Møtet fant sted på Thon Hotel Opera i Oslo. Vellenes Fellesorganisasjon er en landsdekkende organisasjon der de fleste velforbund og velforeninger i Norge er medlemmer.

Under landsmøtet sto blant annet valg av styre og andre tillitsvalgte for 2023 på dagsorden. Etter å ha sittet som leder siden 2016 hadde Erik Sennesvik denne gang valgt å trekke seg som leder av VFO.

Vellenes Fellesorganisasjon ble opprettet 23. mars 2010 og etter flere år med uenighet og splittelse innenfor velbevegelsen ble alle samlet i VFO i 2016. Erik Sennesvik har spilt en viktig og avgjørende rolle i arbeidet med å samle velbevegelsen. Landsmøtet benyttet anledningen til å hylle Erik Sennesvik for sin innsats for velarbeidet.

Vi i Bærum Velforbund kjenner jo Erik som leder av Bærum Velforbund fra 2002-2019. Her utnevnte årsmøtet i 2022 Erik Sennesvik til æresmedlem.

Erik sitter fortsatt som leder av Berger og Rykkinn Vel så vi vil nok fortsatt se at han vil sette sitt preg på velarbeidet.