Kontaktmøte med administrasjonen i Bærum kommune

Kontaktmøte med administrasjonen i Bærum kommune

Publisert av Rebecca Nesbit den 06.03.23. Oppdatert 06.03.23.

Den 30.november 2022 ble kontaktmøtet mellom Bærum Velforbund og administrasjonen i Bærum kommune avholdt i kommunens midlertidige lokaler i Eyvind Lyches vei 10.

Saksliste med innspill fra vellene var sendt over på forhåndt. 

Etter noe forsinkelser foreligger endelig referat nå, vedlagt.