Kandidater til Bærums klima- og miljøpris!

Kandidater til Bærums klima- og miljøpris!

Publisert av Ove Tønnessen den 08.10.20.

Bærum kommune søker kandidater til årets klima- og miljøpris. Klimaklok-prisen tildeles noen som gjort en ekstra innsats for utviklingen av et klimaklokt bærumssamfunn. Prisen skal motivere til nytenking og endring for et bedre klima og miljø.

Nominer kandidater!

Prisen kan tildeles innbyggere, foreninger, organisasjoner og næringsliv i Bærum.

Du nominerer kandidater ved å skrive en kort begrunnelse og sende til e-post: klimaklok@baerum.kommune.no
Frist: 1. november 2020

Les mer om prisen her.

Med vennlig hilsen

 

Mona Rafn

Koordinator for innbyggersamarbeid og frivillighet

Bærum kommune

Mobil: 45 17 19 40