Friluftslivets uke 2020:  tur til Søndre  Kolsås

Friluftslivets uke 2020: tur til Søndre Kolsås

Publisert av Ove Tønnessen den 31.08.20.

Deltakerne får med seg Naturkart Kolsås med bl.a. informasjon om turen.

Ta på gode sko, og ta med mat og drikke. Turen tar 4-5 timer.  

Arrangør: Bærum Natur – og Friluftsråd (BNF)

sammen med Bærum Turlag og Naturvernforbundet i Bærum  
           
På grunn av koronasituasjonen: Påmelding til arnkver@online.no

Dette naturkartet er ett helt nytt hefte som Hilde Friis Solås har laget for Bærum  
Natur- og Friluftsråd. Det har bilder og enkle forklaringer om hvordan Kolsås er  
dannet. Heftet er nærmest en lærebok på 52 sider i geologi, botanikk, dyreliv, fugler  
og kulturminner i Kolsåsområdet, spesielt godt egnet for elever i den videregående  
skolen og turgåere for øvrig. Her finnes eldgamle fossiler, slåtteng, sjelden stein og  
kulturminner.  Turen vi arrangerer nå, har hovedvekt på geologi. Vi har derfor med  
oss geologene Henning Dypvik og Bente Bue som vil lede turen, peke og fortelle.  

Turen går Kløftaveien fra Hauger stasjon til den møter Toppåsveien, så går vi ned til  
Heggelia, opp denne, krysser Dælibekken og kommer oss til den fantastiske fredete  
kalkstein lokaliteten (G2 i Naturkart Kolsås) som blir vår første stopp, derfra følger vi  
stort sett lokalitetene i Naturkart Kolsås, G3 osv. helt opp til toppen.  
  

Kontaktinfo:   Rigmor Arnkværn 91 77 21 45 og arnkver@online.no