Folkemøte om monstermastene

Folkemøte om monstermastene

Publisert av Ove Tønnessen den 31.08.22. Oppdatert 06.03.23.

Olje- og energidepartementet (OED) arrangerer folkemøte om ny 420 kV kraftforbindelse mellom Hamang og Smestad torsdag 15. september kl.1800-2100 på Thon Hotel Oslofjord. Møtet er åpent for alle berørte i Bærum Kommune. Som kjent har NVE tidligere vedtatt at denne forbindelsen skal oppgraderes med luftstrekk med nye master med høyde på inntil 38 meter. Både Bærum Velforbund, mange vel og andre har levert klage til departementet på dette vedtaket med krav om at kraftlinjen graves ned. Bærum Velforbund oppfordrer flest mulig til å stille på dette møtet.

I forbindelse med dette møtet vil arbeidsgruppen som har jobbet med denne saken, på vegne av vellene, demonstrere hvor dominerende disse mastene vil bli gjennom å reise et bilde av en mast i full størrelse utenfor møtelokalet. For å finansiere dette har arbeidsgruppen opprettet en "Spleis" der alle oppfordres til å gi et bidrag. Her finner du innsamlingen >>

Les mer på Regjeringen.no.

Styret Bærum Velforbund