E18 Lysaker–Ramstadsletta

Publisert av Kåre Lindemann den 10.05.19.
image.title

Siden januar i år har prosjekteringsarbeidet på strekningen stoppet fordi prosjektet ikke fikk bevilgning over statsbudsjettet for 2019.
Nå arbeides det med å fremme en Stortingsproposisjon om bompengefinansiering av strekningen. Før bompengeproposisjonen kan behandles av Stortinget, må prosjektet gjennomgå en ekstern kvalitetssikring i regi av Finansdepartementet. Målet er å få vedtatt denne i Stortinget i løpet av høsten 2019.
Når finansieringen er vedtatt i Stortinget kan arbeidet med prosjektering starte for fullt igjen. Da vil også arbeidet med å løse inn de gjenstående eiendommene starte opp igjen. Byggestart er nå utsatt til 2021.

Mer informasjon er gitt i nedenstående nedlastbare brosjyre fra Statens Vegvesen.