Årsmøtet 26. mars 2019

Årsmøtet 26. mars 2019

Publisert av Kåre Lindemann den 27.03.19. Oppdatert 26.04.19.
Årsmøte 26. mars 2019 -BÆRUM VELFORBUND

Møtet ble holdt på Rykkinn grendehus kl. 19:00 - 21:00

17 vel var representert med 26 deltakere, herav 6 representanter fra styret.

Leder Erik Sennesvik ønsket velkommen og innledet om utbyggingen av Rykkinn som nå feirer 50 årsjubileum. Den første spaden ble satt i jorden i 1969. Utbyggingen av Rykkinn-området har relevans til utbygging av andre, større boligområder i dag, og erfaringene bør kunne legges til grunn ved andre store utbygginger. Rykkinn er på topp i trivsel og tilhørighet, på tross av at området skårer lavt på tradisjonelle levekårsfaktorer.

Ordfører Lisbeth Hammer Krogh ga et skråblikk på Bærum.

Ordføreren hadde en spennende presentasjon av Bærum i utvikling. Hun påpekte at sammen skaper vi fremtiden. Bærum kommune skal:

  • Skape bærekraftige tjenester
  • Sørge for en balansert samfunnsutvikling
  • Være en innovativ og endringsdyktig kommune
  • Sørge for dialog og medvirkning med alle innbyggerne

Her vil vellene stå sentralt. Som en liten kuriositet ble forsamlingen presentert for hva et vel er, slik det ble definert i 1771 da det første vellet - Det Nyttige Selskap - ble stiftet under mottoet:

"Til Medborgernes Sande Vel."

Det ble tid til en del spørsmål og kommentarer fra de frammøtte.

Selve årsmøtet ble raskt og greit avviklet. Det var noen minder kommentarer til årsmeldingen som ble avklart av styreleder.

Erik Sennesvik hadde gitt beskjed om at han ikke tok gjenvalg og takket av etter 18 år i styret i Bærum Velforbund. De fleste årene som styreleder. Han ble behørig takket for innsatsen både av ordfører Lisbeth Hammer-Krogh og Frits Lemstad på vegne av styret i Bærum Velforbund.

Protokoll fra årsmøtet samt ordfører Lisbeth Hammer-Kroghs og Erik Sennesviks presentasjoner er vedlagt.

Årsmøte den 11. mars kl. 19:00

lørdag 22. februar kl. 08:54

Klimakloke nabolag – trenger vi det?

onsdag 12. februar kl. 21:24

Test en elsykkel på vinterstid

torsdag 06. februar kl. 11:18

Samspill mellom vellene og Budstikka

mandag 13. januar kl. 21:45

Møte med admin. Bærum kommune 23. okt. 2019

lørdag 02. november kl. 10:12