Årsmøtet 2022 ble avholdt 23. mars.

Årsmøtet 2022 ble avholdt 23. mars.

Publisert av Ove Tønnessen den 04.04.22.
Onsdag 23. mars 2022 avholdt Bærum Velforbund årsmøte på Bekkestua Bibliotek med blant annet valg av nytt styre. I forkant av møtet holdt Martin Bodd fra organisasjonen "Dråpen i havet" en kort presentasjon av deres arbeid i forbindelse med den humanitære krisen i Ukraina. Deretter fremførte ordfører Lisbeth Hammer Krog en hilsen til årsmøtet fra Bærum Kommune. Hennes presentasjon kan leses her.  Erik Sennesvik ble deretter utnevnt til æresmedlem i Bærum Velforbund for sin årelange tjeneste for forbundet. Så startet den formelle del av årsmøtet med blant annet årsberetning, regnskap, budsjett, arbeidsprogram for 2022 og valg av nytt styre. Vi viser til protokoll fra årsmøtet som er vedlagt denne artikkelen.