Årsmøte i Bærum Velforbund 6. mars 2018

Publisert av Kåre Lindemann den 06.03.18. Oppdatert 16.03.18.
Årsmøtet i Bærum Velforbund ble holdt på Bekkestua Bibliotek. Ordfører Lisbeth Hammer Krogh hilste til årsmøtet fra Bærum kommune.

Ordføreren hadde en spennende presentasjon av hva som skjer i Bærum akkurat nå. Hun påpekte at sammen skaper vi fremtiden. En fremtid som skal bestå av:

  • Mangfold
  • Raushet
  • Bærekraft

Innlegget var engasjert og begeistret. Hun pekte bl.a. på hvordan Bærum kommune omstiller seg for å møte ny teknologi og har sterkt fokus på miljø. Hun la vekt på at Bærum kommune skal stå for samarbeide og involvering. Innbyggerne skal få livskvalitet. Bærum skal synes i verden.
Presentasjonen finner du her>>. 
Filen er stor og kan ta litt tid å laste opp
Det ble behørig markert at Bærum Velforbund hadde tjent Bærum i 60 år. Det ble feiret med stor jubileumskake:
19 vel var representert på årsmøtet. Protokoll er vedlagt under.