Utvidet ordning for kompensasjon

Utvidet ordning for kompensasjon

Departementet har nå vedtatt retningslinjer for en utvidet ordning for kompensasjon av tapte inntekter for frivilligheten. Vellenes Fellesorganisasjon har fått gjennomslag for at grendehus og velhus må med! Det er viktig at alle velforeninger, og spesielt dem som disponerer eller eier velhus, leser gjennom forskriften. De fleste inntektsbortfall i perioden 12. mars til 31. august vil kunne kompenseres slik reglene angir.

Les mer
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Bane NOR SF har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsarbeider i forbindelse med Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss, Jong - Krokskogen.

Les mer