Vellene - "Den gode nabo"?

Vellene - "Den gode nabo"?

Publisert av Kåre Lindemann den 17.03.20.

Kjære alle vellene i Bærum

I nabolagene i Bærum finnes det nå mennesker som på ulike måter kan ha større behov for en håndsrekning enn ellers. Bærum kommune og Bærum Velforbund har diskutert hva vellene kan gjøre i en slik sammenheng, og kommet til at dette er en anledning til å være den gode nabo, i alle aldre og av begge kjønn, til å tilby sin bistand. Ved å sende en melding eller ta en telefon kan en tilby hjelp til noen en tror kunne trenge det. Det kan dreie seg om en tur på apoteket eller på butikken, å hente en pakke på posten eller enkle jobber knyttet til hus og hage. La oss påvirke våre medlemmer til å gjøre myndighetenes oppfordringer til solidaritet om til praktisk handling. Dette kan selvfølgelig også gå andre veien – ved at personer som trenger hjelp får en dytt i retning av å spørre naboen.

Vi oppfordrer med dette vellene til å kontakte sine medlemmer med et slikt budskap – for eksempel via e-post, egne hjemmesider eller sosiale medier. Kanskje til og med en lapp på en oppslagstavle! Om ønskelig kan det henvises til OBOS-appen Nabohjelp, men det viktigste er å etablere en lavere terskel for kontakt mellom hjelpetrengende og hjelpere i nabolaget.