SmartBike Innbyggere

Publisert av Kåre Lindemann den 24.06.19.

Pågangen fra innbyggere som ønsker å låne elsykkel gjennom SmartBike Innbyggere ordnignen har vært enorm.

Ordningene som er et samarbeide mellom Bærum Velforbund, Bærum kommune og Schushi har oversteget alle forventninger. Etterspørslen har vært formidabel. Dessverre ha vi ikke hatt nok sykler til alle som ønsker å låne i sommer. Mange søkere har ikke fått oppfylt sitt ønske om å prøve elsykkel.

Vi har foreløpig måttet stenge påmeldingsordningen, men vil åpne igjen for utlån etter sommerferien.