Reguleringsplaner for Tjernsmyrområdet

Publisert av Kåre Lindemann den 08.01.19.

Høring / offentlig ettersyn - reguleringsplaner for Tjernsmyrområdet - del av lokalveinett - områderegulering

Planutvalget i Bærum kommune har i møte 13. desember 2018 vedtatt å sende forslag til reguleringsplan på høring. Høringsperioden er 21. desember 2018 til 9. februar 2019.

Rådmannens innstilling med vedlegg finnes på Bærum kommunes nettsider

Uttalelser påføres planens navn og planlD Tjernsmyrområdet - del av lokalveinett - områderegulering, planId 2014012 og sendes Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen 9.2.2019.