Medlemsmøte 5. februar 2018 på Bekkestua Bibliotek

Publisert av Kåre Lindemann den 06.02.18. Oppdatert 08.03.18.

Omtrent 30 styremedlemmer fra vellene tilknyttet Bærum Velforbund var møtt frem for å bli oppdatert på:

 • Styrearbeid i vellet – Erik Sennesvik
 • Arealplan, regulering og byggesak – Terje Hansen og Kauko Leskinen fra Bærum kommune
 • StyreWeb – IT-plattform for foreninger – Geir Ove Svinø

Leder i Bærum Velforbund Erik Sennesvik åpnet møte med å peke på utfordringer arbeidet i et vel står ovenfor. Hans presentasjon finner du her:

Utfordringer med velarbeidet>>

Bærum kommune representert ved:

 • Leder for områdeutvikling Terje Hansen
 • Arkitekt Kauko Leskinen fra Byggesak

tok for seg kommuneplanens arealstrategi og utredet praktisering av:

§7           Arkitektur (PBL § 11 – 9 nr. 6 og 7)

§7.1       Reguleringsplanlegging og byggetiltak skal tilføre nye kvaliteter og/ eller opprettholde eksisterende særpreg og visuelle kvaliteter i området.

§7.2       Innenfor småhusområdene skal ny bebyggelse og nye tomter følge områdenes bebyggelses- og tomtestruktur for å opprettholde stedskarakteren. Der det ikke er klare strukturer skal nye tomter og bygninger forbedre strukturen.

§7.3       Innenfor enhetlig utbygde områder skal bygge- og anleggstiltak bidra til å opprettholde områdenes enhetlige karakter, ivareta stedegen vegetasjon og tilpasses strøkets byggelinjer og øvrig bebyggelse i størrelse, retning, materialvalg, form og format.

Presentasjonene kan lastes ned her:

Kommuneplanens arealdel §7>>

Arkitekturvurdering av byggesaker>>

Kauko Leskinen vakte stor munterhet da han avsluttet sitt innlegg om arkitektvurderinger med å «rappe» hvordan Bærum kommune behandlet utbyggingssøknader.

Avslutningsvis orienterte Geir Ove Svinø fra StyreWeb om mulighetene denne web-applikasjonen gir vellene i å holde rede på og oversikt over vellets aktiviteter slik som.

 • Medlemmer og tillitsvalgte
 • Møteaktivitet
 • Dokumenter
 • Kommunikasjon
 • Fakturering/regnskap
 • Aktiviteter

StyreWeb presentasjonen kan lastes ned her:

StyreWeb>>