Medlemsmøte 26. februar 2019

Publisert av Kåre Lindemann den 25.04.19.

16 av medlemsvellene deltok på medlemsmøtet som ble holdt på Bekkestua bibliotek. Møtet var et møte med administrasjonen i Bærum kommune med fokus på samskaping.

Leder i Bærum Velforbund, Erik Sennesvik, innledet med refleksjoner rundt begrepet samskaping og hvordan relasjonen mellom innbyggerne og kommunen har utviklet seg over tid. Bærum Velforbund ser på samskaping som et supplement til de strukturer som allerede eksisterer og ønsker at vellene skal innta en plass i dette samarbeidet.

Nestleder Frits Lemstad utdypet rundt vellenes helhetlige ansvar for å ivareta interessene til sine medlemmer, sett som en parallell til kommunens ansvar for å ivareta alle kommunens innbyggere.

Link til referat fra møtet finner du under denne artikkelen.