Møte med administrasjonen i Bærum kommune

Publisert av Kåre Lindemann den 01.11.18.
 

Bærum Velforbund hadde sitt halvårlige møte med administrasjonen i Bærum kommune den 24. oktober. Det var et konstruktivt og godt møte der mange av de sakene som vellene er opptatt av ble tatt opp. Fullstendig referat fra møtet er sendt til alle medlemsvellene.

Følgende saksliste ble behandlet på møtet:

1 Oppfølging av referat fra møtet 25. april 2018

1.1 Leie av kommunale lokaler/Møteplasser for frivilligheten  

1.2 «Tryggere skolevei» - involvering av velforeningene»

1.3 Vedlikehold av Valkyrieveien

1.4 Trafikksikkerheten på Lommedalsveien og trafikkaoset rundt Kolsås stasjon

1.5 Informasjon til saksbehandlere i Bærum kommune

1.6 Parkeringsforholdene ved Gjettum returstasjon

1.7 Fortau i Kirkeveien fra Kirkedalsveien til Haslum kirke

1.8 Brøyte Instruks med lokal tilpassing

2 Nye saker/Bærum Velforbund/Bærum kommune

2.1 Nytt kontaktmøte med Ruter

2.2 En aktiv rolle for vellene i utviklingen av en klimaklok kommune

2.3 Innbyggermedvirkning, frivillighet og samskaping

2.4 Vedlikehold av det kommunale veinettet i Bærum

2.5 Kort oversikt over aktuelle poster/områder i budsjettet som angår velarbeid og innbyggerne

3 Nye saker fra velforeningene i Bærum

3.1 Furubakken Vel

3.1.1 Tungtransport på lokale veier

3.1.2 Sikkerheten for gående og syklende i Østenåsveien og Østenåslia

3.2 Gjettum Vel / Voll Vel

3.2.1 Etablering av 420 kV høyspentledning – Hamang- Smestad

3.3 Sandvika Vel

3.3.1 Sikkerhet på Sandvika Stasjon

3.3.2 Sandvika fristed for narkotikahandel

3.3.3 Fremkommelighet i sentrum i forbindelse med byggearbeider

3.3.4 Det nye biblioteket

3.4 Eiksmarka Vel

3.4.1 Aksjon skoleveg 2019

3.4.2 Ønske om effektivt møte med kommunen ang. presserende trafikksaker

3.4.3 Abonnement på nyheter i pågående regulerings- og byggesaker

3.5 Høvik Vel

3.5.1 Vedhogst på kommunal grunn

3.5.2 Evaluering av den nye renovasjonsordningen

3.6 Voll vel

3.6.1 Desentral innsamling av hageavfall

3.7 Berger og Rykkinn vel

3.7.1 Utbygging og utvikling av Gommerud skole – ubesvart sak

3.7.2 Kommunens regler knyttet til parsellhager