Møte med Ruter og Bærum kommune om kollektivtilbud

Publisert av Kåre Lindemann den 14.11.17. Oppdatert 14.03.18.
Styret hadde den 19. september 2017 møte med Ruter og Bærum kommune når det gjelder kollektivtilbudet i Bærum.
I Bærum blir det ikke mange forandringer når høstrutene iverksettes 6. oktober. Det vil bli foretatt bedring i frekvenser på enkelte strekninger for rute 150 og 160. For 150 gjelder dette strekningen Bekkestua – Vika og for 160 gjelder det Rykkinn – Vika. Dette ses i sammenheng med at det åpnes et kollektivfelt i utgående retning fra Lysaker og til Sandvika og rushtidsavgift i bomringen.
Ruter vil ikke imøtekomme kravet om å forlenge rute 130 helt inn til Oslo.
Problemene med innfartsparkering var selvsagt et viktig tema.
Bærum Velforbund mener det er en viktig dialog som nå er kommet i gang, og møtet ga avklaring på styringssystem og fullmakter som Ruter har.
Referat fra møtet kan du laste ned her>>