Klima og Miljøpris for 2019

Publisert av Kåre Lindemann den 16.03.19.

Invitasjon til nominering av kandidater til Klimaklok 2019 - Bærum kommunes klima- og miljøpris

Juryen for Klimaklok 2019, v/ leder Morten Skauge, inviterer deg/dere til å nominere kandidater til Bærum kommunes klima- og miljøpris for 2019.

Kjenner du en innbygger, forening, organisasjon eller kommersiell virksomhet som har bidratt til nytenking og endring for et bedre klima og miljø? Da inviteres du til å nominere din kandidat. Kandidaten må ha en tilhørighet til Bærum.

Klimaklok 2019 skal inspirere og heie fram nye ideer og tiltak som kan bidra til a? redusere klimagassutslipp, samt skape nytenking i kommunens eget klima- og miljøarbeid. Mer informasjon om mål og formål finnes i statuttene for klima- og miljøprisen som er tilgjengelig på Bærum kommunes nettsider.

Frist for å nominere kandidater er 1. mai kl. 20.

Skriv en begrunnelse på maksimum én A4-side og send til e-post klimaklok@baerum.kommune.no

Utdelingen av Klimaklok 2019 vil skje på verdens miljødag 5.juni.

Se mer informasjon på https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/klimaklok-2019/

Statutter for Bærum kommunes klima og miljøpris finner du her: Statutter >>