Innbyggermedvirkning og samskaping

Publisert av Kåre Lindemann den 04.12.18.

 

Innbyggermedvirkning og samskaping for velforeningene

Etter konferansen for kommuner på Gardermoen i april i år, sitter ordførere og rådmenn landet rundt og grubler.  Hvordan skal vi styrke nærdemokratiet og medvirkning fra innbyggerne i en stor kommune?  Under Bærum Velforbunds styreseminaret i høst deltok rådmann Erik Kjeldstadli sammen med ansatte i kommunen som arbeider med nettopp disse spørsmålene.  «Vi søker etter gode løsninger, Bærum Velforbund kan bidra», sa han blant annet.

Nå har Bærum Velforbund sendt sitt bidrag som du kan lese i sin helhet i vedlegget: Link>>

Et vellykket samarbeid mellom kommunen og velforeningene må baseres på gjensidig erkjennelse og respekt for at man har forskjellige samfunnsroller, men også forskjellig tilgang på ressurser for å løse oppgavene. Sett fra velforeningenes side er det noen viktige momenter som må tas med i betraktningen når man skal vurdere mulighetene for mer omfattende samskaping med kommunen, som:

  • Erkjennelsen av at alt arbeid i velforeningene er basert på frivillighet.
  • Erkjennelse av at medlemskap i en velforening bygger på støtte til og interesse for nærmiljøarbeid.
  • Det er allerede et utstrakt samarbeid mellom velforeningen og kommunen på mange områder.
  • Samskaping må være tuftet på at begge parter oppnår fordeler som man ellers ikke ville ha oppnådd.