Folkemøte på Bærum sykehus 20. August kl. 19:00

Publisert av Kåre Lindemann den 14.08.19.

Folkemøte i auditoriet på Bærum sykehus 20. August kl. 19:00

Venner av Bærum sykehus (VBS) har utfordret partiene ved kommunevalget i Bærum til å si litt om hvordan de vil bidra til å utvikle Bærum sykehus videre som lokalsykehus med områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Adm. direktør Lisbeth Sommervoll, Vestre Viken HF orienterer om ny Drammen sykehus, og ordfører Lisbeth Hammer Krogh vil ha fokus på Bærum kommunes rolle i arbeidet med å videre utvikle Bærum sykehus.

Bærum sykehus - også et lokalpolitisk anliggende

Møteleder og lokalpolitiker Hartvig Munthe-Kaas er spurt om hvorfor utviklingen av Bærum sykehus også er et tema for lokalpolitikere.

-Vi må som kommunepolitikere slå ring om Bærum sykehus for å sikre videre utvikle det som hjørnestenen i helsetilbudet for alle innbyggere i Asker og Bærum. Et veldrevet lokalsykehus med akutt- og område-funksjoner er ingen selvfølge i en tid med store endringer for helse spesialisthelsetjenesten og nytt sykehus i Drammen, påpeker Munthe-Kaas.

- Målet om «pasientens helsetjeneste» gir nye utfordringer for både sykehus og kommuner, understreker han. Kommunen må legge til rette for at samhandlingen fungere sømløst, ta sin del av ansvaret for en velfungerende legevakt og ha gode rutiner for utskrivningsklare pasienter.

Det er viktig at kommunepolitikere engasjerer seg og er pådrivere for å sikre tilstrekkelige midler til vedlikehold, at et velfungerende samarbeid med ambulansetjenesten i Oslo videreføres og at den viktige forskningsavdelingen fortsatt får bidra til at Bærum sykehus er en attraktiv arbeidsplass i kommunen.  Det er ingen garanti for at vi i all femtid får beholde en effektiv fødeavdeling blant annet fordi det ikke er fødselslege tilstede på Bærum i dag, avslutter Munthe-Kaas.