Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Publisert av Kåre Lindemann den 16.11.18.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 varsler ved dette offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for ny adkomsttunnel ved Nordby (i Bjørumdalen), i Bærum kommune. Se brev med kart i vedlegg. Reguleringsplanen for Nordby legges ut på prosjektets nettside (https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/) i løpet av dagen i dag.

Detaljer finnes her>>

Merk dere frist for innspill: 9. januar 2019.

Det blir arrangert Folkemøte på Skui grendehus i Bærum den 21. november fra kl. 18.00 til 20.00.