Ettersyn - Regulerinsplan Ringeriksbanen og E16

Publisert av Kåre Lindemann den 07.12.18.
Varsel om offentlig ettersyn av revidert forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 i Bærum kommune. Varselet gjelder for mindre endringer i Bærum kommune og endringene ved Avtjerna Sør. Merk at det er to forskjellige høringsfrister og saksnummer på Avtjerna sør og mindre endringer.
Elektroniske dokumenter ligger på Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16s nettsider:
www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/

Høringsdokumentet kan du lese her>>