De store vegprosjektene E16 og E18 - vi følger med

Publisert av Kåre Lindemann den 08.12.18.

Bærum Velforbund har i flere år vært tett på arbeidet med disse 2 store vegprosjektene. Planarbeidet for ny E18 har vært fulgt opp med kontaktmøter med Statens Vegvesen siden oppstart i 2011, og det er blitt gitt løpende informasjon til velforeningene i medlemsmøter og på vår nettside. Selv om E16-utbyggingen ikke har fått tilsvarende oppmerksomhet, har vi forsøkt å informere om viktige etapper i prosjektet.

Anleggsarbeidet på E16 mellom Sandvika og Wøyenenga er i en aktiv gjennomføringsfase. Nye kjøremønstre dukker opp med korte mellomrom og konturene av det nye vegsystemet begynner å ta form. For dem som trafikkerer denne strekningen i det siste er blitt ledet gjennom området på nye traseer.

Begge disse vegprosjektene representerer enormt store samfunnsinvesteringer som vil skape store ringvirkninger for alle innbyggere i Bærum. Derfor er det helt naturlig at velforeningene får tilgang til informasjon om hva som skjer og mulighet til å si fra hvis det er behov for det. Heldigvis har Statens Vegvesen utviklet gode nettsider som gir løpende informasjon om hva som skjer i prosjektene. Vi vil derfor oppfordre alle velforeninger som ønsker å være oppdatert å gå inn på dette nettstedet, som har adressen:  www.vegvesen.no/vegprosjekter.

Vi innser at vi ikke kan gi like god informasjon på vår nettside som nettsiden til Statens Vegvesen, men vi vil holde kontakten med Statens Vegvesen for å avdekke om det er behov for ytterligere informasjon.