Bærumskonferansen samlet over 4oo deltakere

Publisert av Kåre Lindemann den 15.01.19.

Bærumskonferansen samlet over 4oo deltakere om temaet "Bygge byer" - politikk for morgendagens byer. Ordfører Lisbeth Hammer Krog åpnet konferansen. Gode råd til kommunen og til utbyggere. Hør på ekspertene, hør på velforeningene, for her var det godt samsvar mellom våre synspunkter om tilpasset utbygging og vennlig utbygging som tar vare på verdier og skaper sosial kontakt. Dette kom tydelig fram i arkitekt Jan Gehl, København, sitt innlegg. Og det "Blå tårnet" hadde både feil farge og for stor innvirkning på bomiljøet.

Link til mer info >>