Bærumskonferansen 2019

Publisert av Kåre Lindemann den 16.11.18.

Bærum kommune ønsker å invitere alle interessenter til Bærumskonferansen 2019, som arrangeres på Scandic Fornebu 8. januar.

De ønsker også å spre det gode budskap til alle interesserte i alle kanaler. Bærum Velforbund videreformidler heved informasjon og invitasjon til alle interesserte til Bærumskonferansen 2019.

Bærumskonferansen 2019 heter «Bygge byer» - politikk for utvikling av morgendagens byer.

Konferansen skal bidra til utviklingen av en bypolitikk, basert på mennesker, klimakloke valg, fargerik og god arkitektur.

Konferansen finner sted  8. januar 2019 på Scandic hotell, Fornebu.

Blant foredragsholderne er arkitekt og forfatter Jan Gehl, Cicero-direktør Kristin Halvorsen, designer Dagny Thurman-Moe og danser og foredragsholder Kyrre Texnæs.  Foredragsholderne bidrar med refleksjoner og erfaringer fra fagmiljøene, politikk, kultur og næringsliv.

I tillegg til plenumssamling, blir det tre sesjoner med tema:

1) Bykvalitet og identitet – om å bygge byens særpreg, karakter, fysisk form – sosialt system

2) Smarte byer – samarbeid mellom Smart city Bærum og Bærum kommune

3) Sandvika fjordby – lansering av Ekspertutvalgets rapport om fremtidens utforming av Sjøfronten

Påmelding til  lisa.bang@baerum.kommune.no

Byene fungerer som en smeltedigel, med et mangfold av folk, ideer, identiteter og kvalitet, en stor mengde av tjenestetilbud, med kultur, innovasjon, tradisjon og nyskapninger. Hvordan bør byene skapes, slik at det fremmer og dyrker det gode som byene bidrar med?  

Programmet oppdateres jevnlig. Følg med på våre nettsider: https://www.baerum.kommune.no/baerumskonferansen

Hjertelig velkommen!