Årsmøte avholdt i Bærum Velforbund

Årsmøte avholdt i Bærum Velforbund

Publisert av Ove Tønnessen den 09.04.23.

Onsdag 22. mars 2023 avholdt Bærum Velforbund sitt årsmøte på Sandvika videregående skole. Møtet ble innledet med et besøk av ordfører Lisbeth Hammer Krog som orienterte om hva som skjer i Bærum Kommune fremover.

Deretter var det behandling av vanlige årsmøtesaker som blant annet styrets beretning for 2022, regnskap 2022, budsjett 2023 og Bærum Velforbunds arbeidsprogram for perioden 2023-2024.

Møtet ble avsluttet med valg av tillitsvalgte for 2023-2024. To styremedlemmer og en vararepresentant hadde valgt å trekke seg. Etter forslag fra valgkomitéen valgte årsmøtet enstemmig følgende nye representanter:

Ove Tønnessen, Gjettum Vel (styremedlem, tidligere vararepresentant)

Iren Meli Lundby, Berger og Rykkinn Vel (styremedlem)

Åsmund Arnesen, Jar Vel (vararepresentant)

Borghild Tenden, Høvik Verk Vel (vararepresentant)

Det nye styret ser da slik ut:

Funksjon

Navn

Tilknyttet vel

Valgperiode

Styreleder

Norman Lagesen

Skui vel

2022-2024

Styremedlem

Marika Stojcevska

Avløs Vel

2022-2024

Styremedlem

Wenche Ryager

Haslum Vel

2022-2024

Styremedlem

Rebecca Nesbit

Vestre Løkeberg vel

2022-2024

Styremedlem

Jona Ragnarsdottir

Sandvika Vel

2023-2025

Styremedlem

Ove Tønnessen

Gjettum Vel

2023-2025

Styremedlem

Iren Meli Lundby

Berger og Rykkinn Vel

2023-2025

1. varamedlem

Åsmund Arnesen

Jar Vel

2023-2024

2. varamedlem

Borghild Tenden

Høvik Verk Vel

2023-2024

3. varamedlem

Guro Skåre-Jullum

Lommedalen vel

2023-2024

På styremøte 26. mars 2023 konstituerte styret seg:

– Leder                Norman Lagesen

– Nestleder       Jona Ragnarsdottir

– Kasserer          Wenche Ryager

– Sekretær         Rebecca Nesbit